KOSMETOLOGIA II STOPNIA

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.