Plan zajęć

SEMESTR LETNI 2018/2019

TERMINY ZJAZDÓW SEMESTR LETNI 2018/2019

Studia stacjonarne – semestr letni 2018/2019
Fizjoterapia Stacjonarna Jednolita Magisterska
Fizjoterapia Stacjonarna Licencjat
Fizjoterapia Stacjonarna II Stopnia
Zajęcia kliniczne Fizjoterapia Stacjonarna 3 rok licencjat

Dietetyka Stacjonarna

Kosmetologia Stacjonarna

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
SEMESTR LETNI 2017/2018
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
SEMESTR LETNI 2016/2017
SEMESTR ZIMOWY 2016/2017