Plan zajęć

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

TERMINY ZJAZDÓW / SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Studia stacjonarne – semestr zimowy 2017/2018
Kosmetologia stacjonarna
Dietetyka stacjonarna
Fizjoterapia magisterska stacjonarna
Fizjoterapia stacjonarna

Studia niestacjonarne – semestr zimowy 2017/2018
Dietetyka niestacjonarna
Kosmetologia niestacjonarna
Fizjoterapia niestacjonarna
Zajęcia kliniczne fizjoterapia niestacjonarna I stopnia
Fizjoterapia II stopnia niestacjonarna
Kosmetologia II stopnia niestacjonarna
Dietetyka i ekologiczna żywność niestacjonarna

SEMESTR LETNI 2016/2017
SEMESTR ZIMOWY 2016/2017