Plan zajęć

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

TERMINY ZJAZDÓW / SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 (PDF)

Studia stacjonarne – semestr zimowy 2018/2019
Fizjoterapia Stacjonarna Jednolita Magisterska
Fizjoterapia Stacjonarna Licencjat
Fizjoterapia Stacjonarna II Stopnia

Zajęcia kliniczne Fizjoterapia Stacjonarna 3 rok licencjat

Dietetyka Stacjonarna

Kosmetologia Stacjonarna
Kosmetologia Stacjonarna Magisterska

Studia niestacjonarne – semestr zimowy 2018/2019
Kosmetologia niestacjonarna
Kosmetologia magisterska niestacjonarna

Fizjoterapia niestacjonarna licencjat
Fizjoterapia magisterska niestacjonarna
Zajęcia kliniczne Fizjoterapia Niestacjonarna 3 rok licencjat
Zajęcia kliniczne 2 rok Fizjoterapia magisterska

Dietetyka niestacjonarna
Dietetyka magisterska niestacjonarna

Fizjoterapia Niestacjonarna Jednolita Magisterska

Studia podyplomowe – semestr zimowy 2018/2019
Dietetyka – Podyplomowe
Kosmetologia. Medycyna estetyczna dla lekarzy – Podyplomowe
Podologia – Podyplomowe

SEMESTR LETNI 2017/2018
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
SEMESTR LETNI 2016/2017
SEMESTR ZIMOWY 2016/2017