Ubezpieczenie OC i NNW

Studenci KWSPZ

Dotyczy studentów KWSPZ z wyjątkiem studentów fizjoterapii odbywających zajęcia kliniczne.Kwestura KWSPZ informuje, iż w dniach 04.10.2021 – 30.11.2021 należy dokonać wpłaty za obowiązkowe, na czas odbywania praktyk, ubezpieczenie OC/NNW:

  • 30 zł – OC
  • 25 zł – NNW

Łączna kwota ubezpieczenia: 55 zł

W tym roku, osoby zainteresowane wykupem ubezpieczenia, dokonują opłat indywidualnie, na stronie internetowej ubezpieczyciela (uczelnia nie jest już pośrednikiem). W tym celu należy skorzystać z bezpośrednich linków podanych poniżej:

Po upływie daty 30.11.2021 linki przestaną być aktywne – nie będzie można z nich już skorzystać w celu wykupu ubezpieczenia.

Z poważaniem
Kwestura KWSPZ

Studenci KWSPZ realizujący zajęcia kliniczne
(Dotyczy wyłącznie studentów fizjoterapii odbywających zajęcia kliniczne)
Kwestura KWSPZ informuje, iż w dniach 04.10.2021 – 29.10.2021 należy dokonać wpłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC/NNW:

  • 65 zł OC oraz HIV/WZW
  • 25 zł NNW *

* Osoby zainteresowane wykupem ubezpieczenia NNW, dokonują opłat indywidualnie, na stronie internetowej ubezpieczyciela (uczelnia nie jest już pośrednikiem). W tym celu należy skorzystać z bezpośredniego linku: (Ubezpieczenie NNW)


Powyższą kwotę 65 zł należy wpłacać do starostów grup, którzy zobowiązani są dostarczyć wpłaty tylko i wyłącznie od CAŁEJ GRUPY do Kwestury – najpóźniej z dniem 29.10.2021r. Dodatkowo przypominamy studentom, iż wraz z wpłatą u starosty grupy, należy złożyć podpis na liście przekazanej przez ubezpieczyciela. Znajduje się ona w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Przyjęte zostaną jedynie listy studentów oddane w terminie, na przeznaczonych do tego drukach.

Ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiczną, informujemy iż pojedyncze wpłaty nie będą przyjmowane. Starości grup są zobowiązani do wcześniejszego umówienia się na spotkanie drogą mailową pisząc na adres kwestura2@kwspz.pl. Prosimy o trzymanie się podanych powyżej wytycznych oraz czytelne uzupełnianie list.

Z poważaniem
Kwestura KWSPZ