Praca dyplomowa – dokumenty

Dokumenty dotyczące egzaminu końcowego i pracy dyplomowej:

Praca dyplomowa licencjacka
 1. Zarządzenie Rektora w sprawie procesu dyplomowania
 2. Wytyczne redakcyjne
 3. Załącznik nr 2a – Deklaracja wyboru promotora
 4. Załącznik nr 3a – Deklaracja promotorstwa i wybór tematu pracy
 5. Załącznik nr 4 – Ocena promotora
 6. Zalacznik nr 5 – Ocena recenzenta
 7. Strona Tytułowa Prac Dyplomowych KWSPZ
 8. Wzór streszczenia
 9. Zaświadczenie ankiety
 10. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego
 11. Procedura rozliczenia z kwesturą w związku ze złożeniem pracy licencjackiej
 12. Karta odejścia absolwenta 2021
 13. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym
 14. Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej
 15. Regulamin antyplagiatowy
 16. Zarządzenie Rektora w sprawie egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021
 17. Wniosek- egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
Praca dyplomowa magisterska
 1. Zarządzenie Rektora w sprawie procesu dyplomowania
 2. Wytyczne redakcyjne
 3. Załącznik nr 2b – Deklaracja wyboru promotora
 4. Załącznik nr 3b – Deklaracja promotorstwa i wybór tematu pracy
 5. Załącznik nr 4 – Ocena promotora
 6. Załącznik nr 5 – Ocena recenzenta
 7. Strona Tytułowa Prac Dyplomowych KWSPZ
 8. Wzór streszczenia
 9. Zaświadczenie-ankiety
 10. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego
 11. Procedura rozliczenia z kwesturą w związku ze złożeniem pracy magisterskiej
 12. Karta odejścia absolwenta 2021
 13. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym
 14. Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej
 15. Regulamin antyplagiatowy
 16. Zarządzenie Rektora w sprawie egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021
 17. Wniosek- egzamin dyplomowy w trybie zdalnym