Zarządzenia i regulaminy na rok akademicki 2013/2014

Załączniki

 1. Organizacja roku 2013-2014 studia licencjackie
  ZARZĄDZENIE NR 142 Rektora KWSPZ z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/ 2014 studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Organizacja roku 2013-2014 studia podyplomowe
  ZARZĄDZENIE Nr 143 Rektora KWSPZ z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie organizacji roku akademickiego dla studentów studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w semestrze zimowym 2013/2014 w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.
 3. Regulamin praktyk 2013
  Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący studenta KWSPZ
 4. Regulamin Studiów 2013
  Zatwierdzony uchwałą Senatu KWSPZ z dnia 4.07 .2013 r. Wprowadzony Zarządzeniem Rektora KWSPZ Nr 144 z dnia 5 VII 2013 r.
 5. Regulamin Studiów Podyplomowych 2013
  Zatwierdzony Uchwałą Senatu w dniu 4 lipca 2013 r. Wprowadzony Zarządzeniem Rektora KWSPZ nr 145 z dnia 5 lipca 2013 r.
 6. Regulamin ustalania pomocy materialnej 2013
  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia na rok akademicki 2013/2014