Zarządzenia i regulaminy na rok akademicki 2012/2013

Załączniki

  1. Zarządzenie Dziekana KWSPZ nr 3 (wcześniej 54)
    Zarządzenie Dziekana KWSPZ nr 3 (wcześniej 54), w sprawie wymagań jakie muszą spełniać studenci kierunku Fizjoterapii, kierowani do placówek medycznych w celu realizacji zajęć klinicznych na rok akademicki 2012/2013.