Kosmetologia

Zarejestruj się teraz

studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia jest obecnie najnowocześniej rozwijającą się dziedziną dermatologii. Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
Obecnie program studiów został zmodyfikowany z uwagi na dynamiczny rozwój stosowanych technologii. Wymagało to zwiększenia ilości zajęć praktycznych stawiając naszych absolwentów w czołówce polskich kosmetologów.

Absolwent Kosmetologii będzie mógł:
 • ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • znać metody stylizacji sylwetki i wizażu

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.

Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki SPA,
 • centra odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych, dodatkowych szkoleń  organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają poszerzyć kwalifikacje oraz zdobyć dodatkowe certyfikaty i dyplomy.

Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego
Etyka zawodowa
Technologia informacyjna
Podstawy psychologii
Metody medycyny naturalnej
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)

B. Przedmioty podstawowe
Anatomia
Biochemia
Biologia z genetyką
Doraźna pomoc medyczna
Elementy biofizyki
Farmakologia
Fizjologia
Higiena
Histologia
Kosmetologia
Mikrobiologia i immunologia
Patofizjologia
Podstawy chemii
Chemia organiczna i nieorganiczna
Podstawy toksykologii

C. Przedmioty kierunkowe
Alergologia
Chemia surowców kosmetycznych
Podstawy dermatologii
Dermatologia kliniczna
Dermatologia estetyczna
Podstawy makijażu
Podstawy chirurgii plastycznej
Odnowa biologiczna
Gerontologia
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Marketing w kosmetologii
Promocja zdrowia
Receptura kosmetyków
Technologia kosmetyków
Seminarium dyplomowe

D. Przedmioty specjalizacyjne – przedmioty do wyboru
Język obcy 1 (do wyboru: j.angielski/j. hiszpański/ j.niemiecki)*
Surowce naturalne w kosmetologii/Fitoterapia w kosmetologii *
Wprowadzenie do kosmetyki/Podstawy w kosmetyce*
Kosmetyka pielęgnacyjna/Kosmetyka stosowana*
Podstawy fizjoterapii i masażu/ Masaż z elementami fizjoterapii*
Kosmetyka upiększająca/Elektroterapia w kosmetyce*
Kosmetyka lecznicza/Chemiczne metody pielęgnacyjne*
Sensoryka i środki zapachowe/Analiza sensoryczna *
Techniki relaksacyjne/ Kosmetyczne rytuały SPA*
Dietetyka w kosmetologii/Podstawy żywienia człowieka z dietetyką *
Medycyna anty-aging/Medycyna estetyczna *
Stylizacja/ Nowoczesne kreowanie wizerunku*
Makijaż korekcyjny w praktyce kosmetologa/ Techniki makijażu medycznego*
Zaawansowane techniki pielęgnacyjne/Zaawansowane zabiegi kosmetologii medycznej
Praca dyplomowa*

Praktyka zawodowa
Praktyka – wprowadzenie do kosmetyki
Praktyka – kosmetyka pielęgnacyjna
Praktyka – kosmetyka upiększająca
Praktyka – kosmetyka lecznicza
Praktyka – odnowa biologiczna

*przedmioty do wyboru

Rekrutacja
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia z załaczników.
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

 

Zarejestruj się teraz