Projekt ZESZU

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie wraz z pomocą funduszy unijnych wdraża “Zintegrowany Elektroniczny System Zarządzania Uczelnią”.
Projekt obejmuje:
– zakup sprzętu
– wdrożenie systemu obsługi studenta – zarządzanie kolejką do usług w dziekanacie i kwesturze
– integracja systemu z platformą E-learningową
– wdrożenie elektronicznych indeksów
– oraz wiele usprawnień obsługi spraw studenckich