Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci “Solidarność”

centrum

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci “Solidarność” w Radziszowie to specjalistyczna placówka udzielająca świadczeń medycznych w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

www.mcrd.pl