Obsługa systemu kolejkowania KWSPZ

DLA KANDYDATÓW

Aby zarejestrować się w systemie podczas trwania rekrutacji jako kandydat, należy należy nacisnąć pole dotykowe:

Następnie pobrać bilet z numerem kandydata.

W razie braku biletu należy koniecznie zapamiętać numer wyświetlony na ekranie!

Następnie należy oczekiwać na wezwanie, które pojawi się na monitorze systemu:

 

DLA STUDENTÓW

1. W celu pobrania biletu do dziekanatu jako student, należy nacisnąć odpowiednie pole dotykowe i wpisać swój numer albumu w wyświetlonym oknie

Ten sam efekt przyniesie zeskanowanie kodu na legitymacji studenckiej za pomocą skanera kodów kreskowych.

 

2. Po poprawnym wpisaniu numeru albumu lub zeskanowaniu legitymacji, pokaże się okno wyboru sekcji uczelni:

3. Następnie należy wybrać z listy dokładny cel:

Uwaga!
Zależnie od godzin pracy danej sekcji dziekanatu i limitów ilościowych biletów na dany dzień, niektóre pola mogą być niewidoczne!

 

4. Nastąpi przypisanie do odpowiedniej kolejki i obliczony zostanie przybliżony czas oczekiwania:

5. Po wybraniu usługi należy pobrać bilet (jeżeli został wydrukowany) i oczekiwać na wezwanie, które pojawi się na monitorze systemu: