Żegnamy Prof. Wiesławę Tracz

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci ś.p. Prof. dr hab. n. med. Wiesławy Tracz byłego Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W 1969 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 1976 r. tytuł doktora habilitowanego, a w 1990 r. tytuł profesora. Organizowała od podstaw – w ramach tworzącego się Instytutu Kardiologii – Klinikę Chorób Serca i Naczyń. W latach 1979-2009 pełniła funkcję kierownika tej kliniki. Była autorem pierwszego w Polsce podręcznika echokardiografii, pt. „Nieinwazyjne metody badania układu krążenia” (1982). Doświadczenie zawodowa zdobyła w wielu zagranicznych placówkach, m.in. w Anglii, Niemczech, Szwajcarii. Pani Profesor Tracz została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Ministra Zdrowia, Nagrodą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W 2008 roku otrzymała najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego –
tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kariologicznego – który jest przyznawany najwybitniejszym osobistościom ze świata medycyny z kraju i zagranicy. Pani Profesor Tracz wyszkoliła kadrę specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Była promotorem licznych prac doktorskich i opiekunem prac habilitacyjnych, współredaktorem 4 tomów podręcznika „Echokardiografia praktyczna” oraz kilkunastu rozdziałów tego podręcznika, jak również autorem ok. 300 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Pani Profesor Tracz w latach 2009-2015 pełniła funkcję Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.