Zarządzenie Rektora KWSPZ w sprawie działalności Uczelni w sytuacji nadzwyczajnej

Dotyczy działalności Uczelni w sytuacji nadzwyczajnej, w okresie do 25 marca 2020 r.