Zarządzenie Rektora KWSPZ

W sprawie działalności dydaktycznej Uczelni w okresie nadzwyczajnego zagrożenia epidemiologicznego