Zarządzenie nr 5/2022 Rektora KWSPZ

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora KWSPZ w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dla studentów ostatniego roku kierunków Dietetyka oraz Dietetyka i ekologiczna żywność

Zarządzenie nr 5/202

Zarządzenie nr 5/202

Zarządzenie nr 5/202