Zarządzenie nr 14 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Zarządzenie nr 14 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w sprawie przedłużenia okresu rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022