Zarządzenie nr 13 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Zarządzenie nr 13 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022