Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie przedłużenia okresu rekrutacji