ZAPROSZENIE na WYKŁADY OTWARTE

Zaproszenie na wykłady otwarte realizowane w ramach studiów podyplomowych z „Dietetyki” i „Kosmetologii”

W dniu 30 marca, o godzinie 14.15, w sali nr 10 odbędzie się wykład profesora dra hab. Piotra Tomasika pt. „Pole energii”. Przedmiotem wystąpienia będzie zjawisko aury i oddziaływanie bioenergii na organizm człowieka.

Zainteresowania badawcze profesora Piotra Tomasika, wieloletniego wykładowcy Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, skoncentrowane są wokół: biofizyki i biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem chemii żywności. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora są także związki asocjacji zmysłowych z temperamentem i dietą oraz wpływ pola magnetycznego i elektrycznego na związki biologicznie czynne i organizmy żywe.

Program wykładów został przygotowany z uwzględnieniem propozycji studentów. Kolejne spotkania, zaplanowane na 28 i 29 czerwca, dotyczyć będą żywienia sportowców i psychospołecznych aspektów zaburzeń odżywiania.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w sali nr 10 przy ul. Krowoderskiej 73.