Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem  Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia Prof dr hab n. med. Wiesławy Tracz  nr 101 i 102 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012,  zajęcia w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich i podyplomowych wszystkich kierunków studiów Wydziału Kosmetologii i Fizjoterapii rozpoczynają się:

24 września 2011 r. – studia niestacjonarne

26 września 2011 r. – studia stacjonarne

 

  1. Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji Roku Akademickiego 2011/2012 – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
  2. Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji Roku Akademickiego 2011/2012 – studia podyplomowe