Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr inż. Władysławy Francuz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr inż. Władysławy Francuz, długoletniego nauczyciela akademickiego Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów. Doktor Władysława Francuz była związana z Wydziałem Promocji Zdrowia już od 2006 roku. Prowadziła
przedmioty związane z Psychologia oraz Pedagogiką.

Cechowała ją wybitna umiejętność prowadzenia dialogu ze studentami i współpracownikami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących studentów i pracowników do pracy nad własnym
rozwojem, a przy tym wysoki poziom kultury. Jednocześnie Doktor Francuz swoją postawą tworzyła wzorzec nauczyciela i wychowawcy, zawsze chętnie dzieliła się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Dr inż. Władysława Francuz miała 73 lata. Jej odejście to wielka strata dla całego środowiska naszej Uczelni. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim dr inż. Władysławy Francuz składają Rektor i Senat oraz społeczność akademicka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Pogrzeb odbędzie się 10 sierpnia (czwartek) o godz. 15:00 w Kaplicy na Cmentarzu parafialnym w Borku Fałęckim przy ulicy Zawiłej.

Zgodnie z wolą Rodziny, zamiast kwiatów uczestnicy pogrzebu proszeni są o datki zbierane do puszek podczas uroczystości pogrzebowych na Stowarzyszenie Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie oraz Krakowski Komitet Zwalczania Raka – obie te organizacje wspierały Zmarłą podczas Jej choroby.