Wybór lekarza rodzinnego

Każdy student ma prawo wyboru lekarza pierwszego kontaktu również w miejscu kształcenia …