Wpisy do indeksów – nowa organizacja

Szanowni Studenci

Mając na uwadze Ustawę o Ochronie Danych Osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) decyzją władz Uczelni z dniem 1 XII 2012 r. uprzejmie informuję, że zostały zlikwidowane w dziekanacie tzw. szufladki na indeksy.

W związku z powyższym przedstawiam Państwu poniżej przebieg organizacji dokonywania wpisów do indeksów w celu ostatecznego zaliczenia semestrów:

Od dnia 17 stycznia br.  Wszyscy STAROSTOWIE GRUP zobowiązani są do odbioru kart egzaminacyjnych z dziekanatu;

Wszyscy studenci zobowiązani są do wypełnienia indeksów według wzorów wpisów na karcie egzaminacyjnej a w następnej kolejności do dokonania wpisów ocen do indeksów na ostatnich zajęciach oraz na zajęciach praktycznych (zajęcia kliniczne oraz zajęcia na pracowniach);

STAROSTOWIE GRUP zbierają od studentów indeksy w danej grupie i przynoszą do dziekanatu zgłaszając brakujące wpisy. Pracownicy dziekanatu zobowiązują się do pomocy w ustaleniu terminów z odpowiednim wykładowcą i STAROSTĄ GRUPY w celu uzupełniania brakujących wpisów.

PRZYPOMINAMY – OSTATECZNE TERMINY ODDANIA INDEKSÓW (ze wszystkimi dokonanymi  wpisami):

Studenci studiów dziennych – do dnia  3 III 2013 r.

Studenci studiów zaocznych – do dnia 24 III 2013 r.

Kierownik dziekanatu – mgr inż. Bożena Podobińska