Uczelnia Liderów 2017

Z dumą informujemy, iż Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, w ramach VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów 2017”.

Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu „Uczelnia Liderów” stanowi dowód uznania dla podjętych działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze utylitarnym. Udział w konkursie, a szczególnie uzyskane wyróżnienie jest potwierdzeniem naszych wieloletnich starań w kierunku doskonalenia programu nauczania i osiągnięcia przez studentów wysokich kompetencji. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie „Uczelnia Liderów” pozwala także przyszłym kandydatom na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania. To jest również potwierdzeniem naszej dbałości o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Naszą uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych a oferowane kierunki studiów są atrakcyjne i niszowe na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym i praktycznym. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego województwa małopolskiego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i większe tym samym możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości przygotowują także do prowadzenia własnej działalności. Należy podkreślić, że wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi, bezpłatnymi i płatnymi szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie zawodowe studentów. Stąd koncentracja założycieli na ciągłym modyfikowaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów Uczelni w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania zabiegów.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński,
Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

W tym roku Uczelnia została również odznaczona specjalnym Srebrnym Certyfikatem „Uczelnia Liderów 2017”. Jest to wyróżnienie, które z mocy prawa otrzymują te szkoły wyższe, które po raz trzeci uzyskają Znak Jakości „Uczelnia Liderów”.

Z wielkim przejęciem oraz radością przyjęliśmy informację o uhonorowaniu JM Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego laurem „Aurea Praxis 2017”. Jest to odznaczenie dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Zaznaczyć pragniemy, iż tym specjalnym tytułem uhonorowano pracę jedynie dwóch Rektorów w całej Polsce.

W tym roku nagrody, wręczane podczas Gali Finałowej w dostojnych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odebrał w imieniu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Prodziekan dr inż. Mirosław Pysz.

Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie „ Uczelnia Liderów 2017” oraz specjalna nagroda „Aurea Praxis 2017”dla JM Rektora stanowią dowód uznania dla działań w kierunku rozwijania praktycznej edukacji, wspierania współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym oraz konsekwencji we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich.

Uzyskane Certyfikaty wyróżniają KWSPZ na tle innych szkół wyższych. Stanowią potwierdzenie dbałości o solidne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Tytuł „Uczelnia Liderów 2017” oraz „Aurea Praxis 2017” to przede wszystkim informacja dla obecnych i przyszłych naszych studentów, że wśród uczelni w Krakowie jesteśmy godni zaufania.

PRZECZYTAJ UZASADNIENIE