Ubezpieczenie studentów NNW i OC

Szanowni Państwo, kwestura KWSPZ informuje, że do dnia 31.10.2019r. należy zebrać obowiązkowe wpłaty na ubezpieczenie OC/NNW konieczne do odbywania praktyk studenckich. Zbiórki mają dokonać starości grup, a wpłaty dostarczyć do kwestury Uczelni.

Kwoty to 15zł za OC oraz 15zł za NNW czyli łącznie 30zł, okres ubezpieczenia 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

Starości są zobowiązani do zbierania podpisów na listach dostarczonych przez ubezpieczyciela. Co ważne, należy zebrać osobne podpisy na listach OC a osobne na listach z ubezpieczeniem NNW. Prosimy również o czytelne wpisywanie imion i nazwisk studentów dokonujących wpłat.

Jeśli ktoś nie zdąży z wpłatą do starosty, może dokonać wpłaty za siebie w kwesturze do 31.10.2019r. Wpłaty można dokonać TYLKO gotówką oraz TYLKO za siebie.

Osoby, które nie dokonają płatności w terminie do dnia 31.10.2019r. muszą we własnym zakresie zgłosić się do wybranej przez siebie firmy ubezpieczeniowej i zakupić odpowiednią polisę. Po terminie nie ma możliwości dokonania wpłaty poprzez Uczelnię.