Turystyka i rekreacja – zgoda MNiSW

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Kosmetologii i Fizjoterapii Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA – studia licencjackie

o specjalnościach:

  • Turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa)
  • Programowanie i  organizacja ruchu turystycznego

Uczelnia jako pierwsza w Polsce opracowała kształcenie na specjalności Turystyka zdrowotna uwzględniając w sylwetce absolwenta jego kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystując naturalne walory przyrodnicze z jednej strony a potrzeby klienta (pacjenta) z drugiej.

Specjalność Programowanie i organizacja ruchu turystycznego daje kompetencje do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego. Działalność turystyczna dotyczy obszarów Polski i zagranicy.

 

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: