Szczegółowy harmonogram Studenckiej Konferencji “Wiosna Promocji Zdrowia”


Szczegółowy harmonogram Konferencji

(pobierz)

 

10.00 – Powitanie uczestników konferencji przez Władze KWSPZ

Sesja I – 10.15-11.30

 1. Strefa przysadki mózgowej na stopieDaria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Magdalena Gregorarz, Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
 1. Właściwości biologiczne punktów akupunktury i stref refleksyjnych – Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Magdalena Gregorarz, Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
 1. Jak to co jemy wpływa na funkcjionowanie mózgu – studium przypadku z użyciem metody pomiarowej QEEG – mgr Magda Żołubak, Biofeedback EEG, GSR, Diagnoza Traning.
 1. Skutki pracy przy monitorze urządzenia elektronicznego – Katarzyna Młynek, Natalia Dziuba Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski z Oddz. Lek-Dent w Zabrzu.
 1. Czynniki ryzyka udaru mózgu u osób w wieku powyżej 40 lat na przykładzie populacji powiatu myślenickiego – lic. Sabina Irzyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu.
 1. Rola samoopieki i samopielęgnacji kobiet w profilaktyce zakażeń połogowych – mgr Katarzyna Kopeć-Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.
 1. Styl życia kobiet ciężarnych – mgr Natalia Wyciślik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45

 Sesja II11.45-12.50

 1. Trening nordic walking jako narzędzie w rękach fizjoterapeuty – Ewa Strój, AWF Kraków.
 1. Zastosowanie terapii manualnej w rehabilitacji geriatrycznej – Ewa Strój, AWF Kraków.
 1. Depresja a sprawność fizyczna osób starszych – Jakub Rajtar – Zembaty1, Anna Rajtar – Zembaty2, Agnieszka Stopa3, 1Studia Magisterskie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków 2 CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii 3Studia Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Kraków.
 1. Wpływ pozycji obręczy barkowej na ukształtowanie odcinka piersiowego u młodzieży
  w wieku 14-16 lat
  – mgr Kamil Dudek, AWF Kraków.
 1. Analiza wzajemnych powiązań w ukształtowaniu kompleksu lędźwiowo-miednicznego – mgr Krzysztof Żaba, mgr Marta Ząbek AWF Kraków.
 1. Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na terenie gminy Dobczyce – Karolina Piwowarczyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu.

PRZERWA KAWOWA 12.50-13.05

 Sesja III13.05-14.15

 1. Kompleksowa analiza postawy ciała seniora powyżej 75 roku życia – lic. Dawid Mucha, lic. Agnieszka Godniowska, AWF Kraków.
 1. Wpływ treningu pływackiego na postawę ciała u żabkarzy – lic. Agnieszka Godniowska, Dawid Mucha, AWF Kraków.
 1. Cool jako nowa metoda wspomagająca leczenie urazów – Piotr Szomiński (fizjoterapia), Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
 1. Snoezelen, jako metoda oddziaływania na zdrowie psychiczne – opis przypadku chłopca z autyzmem – Elżbieta Kardacka, Klaudia Garbacz AWF Kraków.
 1. Sprawność funkcji wykonawczych – jako ważny element oceny ryzyka upadków – Jakub Rajtar – Zembaty1, Anna Rajtar – Zembaty2, Agnieszka Stopa3, 1Studia Magisterskie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków, 2CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii 3Studia Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Kraków.
 1. Technika Bowena – jak bez tabletek skłonić organizm do samowyleczenia? – Weronika Kołodziejska (dietetyka), Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

 PRZERWA KAWOWA 14.15-14.30

 Sesja IV14.30-15.45

 1. Antybakteryjne rośliny – czy to możliwe? Mgr Ewelina Łojewska, Uniwersytet Łódzki.
 1. Dylemat pacjenta: brać czy nie brać leków? – mgr Michał Winnicki, Gdański Uniwersytet Medyczny.
 1. Wpływ temperatury otrzymywania ekstraktów z zielonej herbaty na kinetykę ich oddziaływania z wolnymi rodnikami – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR  – mgr Sylwia Jarco, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach.
 1. Toksyczny wpływ fluoru na zdrowie człowieka inż. Paweł Kucki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 1. Pola zdrowotne Lelonda – Leyla Allagulyyewa, (kosmetologia) Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
 2. Budowa stóp 5-letnich dziewcząt i chłopców z powiatu ropczycko-sędziszowskiego – Justyna Ciosek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii.


Dziękujemy za uczestnictwo w VII Konferencji Studenckich Kół Naukowych

 „Wiosna Promocji Zdrowia”

 Zapraszamy za rok