Studia z Dietetyki? Gdzie i czy warto je podjąć…

Prezentujemy artykuł o studiach na kierunkach związanych z Dietetyką zamieszczony w FOODFORUM.

Studia z Dietetyki? Gdzie i czy warto je podjąć…

Wiele osób zastanawia się czy warto podjąć studia z Dietetyki, mając na uwadze fakt, że dookoła pojawiają się oferty różnego rodzaju kursów i szkoleń w tym zakresie. Na czym polega wyższość studiów i jakie są możliwości kształcenia podyplomowego w tym zakresie? Na to pytanie odpowie nam Kierownik Studiów Podyplomowych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia dr hab. Barbara Frączek – wykładowca AWF i KWSPZ, specjalista ds. żywienia sportowców, dietetyk w Polskim Związku Narciarskim.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi studia związane z szeroko rozumianą problematyką zdrowia człowieka. Dietetyka jest jednym z trzech realizowanych kierunków kształcenia, obok Kosmetologii i Fizjoterapii. Po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia z Dietetyki student otrzymuje, odpowiednio, tytuł licencjata i magistra dietetyki. Zainteresowania problematyką żywieniową można rozwijać w KWSPZ na kilku kierunkach studiów podyplomowych: Dietetyka, Dietetyka w Sporcie i Rekreacji, Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia oraz Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia. Studia podyplomowe to forma dokształcania dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej, pierwszego stopnia z Dietetyki i kierunków pokrewnych.

Plan studiów opracowany dla DIETETYKI na studiach podyplomowych gwarantuje uzyskanie szerokiej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego, nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych. Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki leczniczej, co wyróżnia te studia spośród dostępnych na rynku szkoleń dietetycznych.

Kierunek DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI adresowany jest do osób  zainteresowanych  problematyką  dietetyki  sportowej  i  rekreacyjnej,  w  szczególności żywieniowego wspomagania zdolności  wysiłkowych. Studenci nabywają wiedzę i   umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i  rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym w zakresie oceny i  planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych. Edukacja na tym kierunku studiów podyplomowych, w odróżnieniu od komercyjnych kursów, zakłada wyposażenie studentów w wiedzę z różnych obszarów, w tym fizjologii i psychologii człowieka, podstaw medycyny i fizjoterapii sportowej oraz treningu zdrowotnego i sportowego. Podczas 20. godzinnych warsztatów żywieniowych absolwenci zdobywają także praktyczne umiejętności przygotowania smacznych i nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem przepisów proponowanych przez sławnych szefów kuchni.

DIAGNOSTYKA DIETETYCZNA I SYSTEMY ŻYWIENIA to nowatorski w skali ogólnopolskiej kierunek studiów podyplomowych w KWSPZ. Przedmiotem kształcenia są:  diagnostyka dietetyczna, alternatywne modele żywienia, profilaktyka zdrowotna oraz  planowanie żywienia, z uwzględnieniem indywidualnego profilu psychometabolicznego. Wykłady prowadzą specjaliści o dużym doświadczeniu praktycznym, m. in. dr Krzysztof Krupka, a słuchacze mogą korzystać ze skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej, systemu opracowanego przez firmę „Energomedica”.

Osobom zainteresowanym holistycznym podejściem do zdrowia proponujemy studia podyplomowe na kierunku KOMPLEMENTARNE METODY W PROMOCJI ZDROWIA. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu komplementarnych metod diagnozowania organizmu, wybranych metod masażu i refleksoterapii, technik pracy z ciałem typu body-mind, technik relaksacyjnych, technik rozwoju osobistego oraz psychodietetyki. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, których zainteresowania medycyną komplementarną obejmują nie tylko aspekty humanistyczne i biologiczne, ale także terapeutyczne.

Słuchacze kierunków Dietetyka oraz Dietetyka w Sporcie i Rekreacji korzystają z programu komputerowego do planowania i oceny sposobu żywienia, opracowanego w KWSPZ i Collegium Medicum UJ. Plan studiów podyplomowych obejmuje ponad 200 godzin, w tym około 70 godzin ćwiczeń. Szczególne walory wymienionych kierunków studiów oferowanych w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia są związane z bogatym programem i wysokim poziomem nauczania, realizowanym w oparciu o nowoczesne techniki i metody przez wykładowców akademickich z dużym stażem dydaktycznym i dorobkiem naukowym z wiodących ośrodków krakowskich, w dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach dietetycznych.

Źródło: http://food-forum.pl/studia-z-dietetyki-gdzie-i-czy-warto-je-podjac/