VII Konferencja Studenckich Kół Naukowych – tematy prac

Poniżej przedstawiamy tematy prac zgłoszonych na Konferencję Studenckich Kół Naukowych w dniu 10 maja 2016 r. Przypominamy Konferencja rozpoczyna się w budynku przy ul. Lea 203, o godz. 10.00.

Zgłoszone tematy prac:

1.      Strefa przysadki mózgowej na stopie – Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Magdalena Gregorarz, Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

2.      Właściwości biologiczne punktów akupunktury i stref refleksyjnych  – Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Magdalena Gregorarz, Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

3.      Jak to co jemy wpływa na funkcjionowanie mózgu – studium przypadku z użyciem metody pomiarowej QEEG. –  mgr Magda Żołubak, Biofeedback EEG, GSR, Diagnoza Traning.

4.      Skutki pracy przy monitorze urządzenia elektronicznego –  Katarzyna Młynek, Natalia Dziuba Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski z Oddz. Lek-Dent w Zabrzu.

5.      Snoezelen, jako metoda oddziaływania na zdrowie psychiczne – opis przypadku chłopca z autyzmem –  Elżbieta Kardacka, Klaudia Garbacz AWF Kraków.

6.      Trening nordic walking jako narzędzie w rękach fizjoterapeuty –  Ewa Strój, AWF Kraków.

7.      Zastosowanie terapii manualnej w rehabilitacji geriatrycznej –  Ewa Strój, AWF Kraków.

8.      Depresja a sprawność fizyczna osób starszych –  Jakub Rajtar – Zembaty, Anna Rajtar – Zembaty, Agnieszka Stopa, Studia Magisterskie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii Studia Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Kraków.

9.      Sprawność funkcji wykonawczych – jako ważny element oceny ryzyka upadków – Jakub Rajtar – Zembaty, Anna Rajtar – Zembaty, Agnieszka Stopa, Studia Magisterskie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii Studia Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Kraków.

10.  Antybakteryjne rośliny – czy to możliwe? – mgr Ewelina Łojewska, Uniwersytet Łódzki.

11.  Dylemat pacjenta: brać czy nie brać leków? – mgr Michał Winnicki, Gdański Uniwersytet Medyczny.

12.  Wpływ temperatury otrzymywania ekstraktów z zielonej herbaty na kinetykę ich oddziaływania z wolnymi rodnikami – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR – mgr Sylwia Jarco, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach.

13.  Technika Bowena – jak bez tabletek skłonić organizm do samowyleczenia? – Weronika Kołodziejska (dietetyka), Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

14.  Wpływ pozycji obręczy barkowej na ukształtowanie odcinka piersiowego u młodzieży w wieku 14-16 lat – mgr Kamil Dudek, AWF Kraków.

15.  Analiza wzajemnych powiązań w ukształtowaniu kompleksu lędźwiowo-miednicznego – mgr Krzysztof Żaba,   Mgr Marta Ząbek AWF Kraków.

16.  Rola samoopieki i samopielęgnacji kobiet w profilaktyce zakażeń połogowych – mgr Katarzyna Kopeć-Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.

17.  Toksyczny wpływ fluoru na zdrowie człowieka – inż. Paweł Kucki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

18.  Czynniki ryzyka udaru mózgu u osób w wieku powyżej 40 lat na przykładzie populacji powiatu myślenickiego – lic. Sabina Irzyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu.

19.   Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na terenie gminy Dobczyce – Karolina Piwowarczyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu.

20.  Styl życia kobiet ciężarnych – mgr Natalia Wyciślik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

21.  Kompleksowa analiza postawy ciała seniora powyżej 75 roku życia – lic. Dawid Mucha,  lic. Agnieszka Godniowska, AWF Kraków.

22.  Wpływ treningu pływackiego na postawę ciała u żabkarzy – lic. Agnieszka Godniowska, lic. Dawid Mucha, AWF Kraków.

23.  Dr. Cool jako nowa metoda wspomagająca leczenie urazów – Piotr Szomiński (Fizjoterapia II rok), Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

24.  Budowa stóp 5-letnich dziewcząt i chłopców z powiatu dębickiego – Justyna Ciosek Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii.