Studencka Konferencja Naukowa – Komunikat

KOMUNIKAT

w sprawie Konferencji SKN KWSPZ i warunkach udziału w Konferencji SKN KWSPZ w roku akademickim 2012/2013.

Uprzejmie informuje o terminie i warunkach udziału w Konferencji SKN KWSPZ w roku przyszłym ( 2013).

Termin: 13 ( poniedziałek) maj 2013 roku, godz.: 10:00, sala nr 10, ul. Krowoderska 73.

Warunki: przygotowanie wystąpienia ( najlepiej prezentacji multimedialnej) samodzielnie lub we współautorstwie na temat mieszczący się w profilu kierunku studiów i Uczelni. Prace mogą mieć dowolny charakter: studyjna, praca kazuistyczna, badawcza, programowo- metodyczna, historyczna , inna.

Cza wystąpienia: 10 minut

Prace oceniać będzie jury powołane przez Rektora KWSPZ.

Termin zgłaszania udziału w konferencji podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

Konferencja Uczelniana wyłoni reprezentację KWSPZ na forum międzyuczelniane i ogólnopolskie. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat co daje podstawę do wpisu do suplementu, który student otrzymuje po ukończeniu studiów.

UWAGA! Władze Uczelni wyraziły deklarację wydania drukiem w specjalnym wydawnictwie KWSPZ (warunek: minimum 6 referatów)

Prorektor

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk