Nowe stanowiska komputerowe

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uruchomiła specjalistyczne dwa stanowiska komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska te zostały wyposażone w oprogramowanie JAWS Professional – odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

JAWS Professional  program –  to system umożliwiający pracę na komputerze przy maksymalnym wsparciu mową syntetyczną i pismem Braille’a. Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele.

Dzięki temu studenci niewidomi i słabowidzący mogą samodzielnie czytać niezbędną literaturę, przygotowywać prace pisemne i korzystać z Internetu.

W skład jednego zestawu wchodzi między innymi Laptop  o podwyższonych parametrach (dwie karty graficzne) z Windows 8  w tym oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne przy ul. Krowoderskiej 73, posiadające kartę biblioteczną Biblioteki KWSPZ.

Ponadto do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz dyktafon Olympus DM – 5.