Spotkanie Wigilijne w KWSPZ

Spotkanie Wigilijne – BOŻE NARODZENIE 2015 – 17 XII 2015 r.

Tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie miało miejsce spotkanie opłatkowe Społeczności Akademickiej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Przy stole wigilijnym spotkali się Rektor, Założyciele, Pracownicy, Studenci KWSPZ oraz licznie przybyli zaproszeni Goście. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Andrzej Klimek. Tradycyjnie Ojciec Jan Paweł Konobrodzki z Zakonu Benedyktynów w Tyńcu pobłogosławił opłatki. Rektor Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński oraz Kanclerz mgr Ewa Podobińska wyrazili podziękowanie wszystkim zebranym za całoroczną współpracę składając jednocześnie najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok 2016 .
Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem.