Spotkanie wigilijne pracowników KWSPZ – grudzień 2010 r

Tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie miało miejsce spotkanie opłatkowe Społeczności Akademickiej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Przy stole wigilijnym spotkali się Pracownicy, Studenci KWSPZ jak również zaproszeni Goście. Tradycyjnie Ojciec Jan Paweł z Zakonu Benedyktynów w Tyńcu pobłogosławił opłatki. Rektor Prof. dr hab n. med. Wiesława Tracz oraz Kanclerz mgr Ewa Podobińska wyraziły podziękowanie wszystkim zebranym za całoroczną współpracę składając jednocześnie najlepsze życzenia na nadchodzący 2011 rok.

Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem.