Spokanie Wigilijne KWSPZ

Tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie miało miejsce spotkanie opłatkowe Społeczności Akademickiej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Przy stole wigilijnym spotkali się Pracownicy, Studenci KWSPZ jak również zaproszeni Goście. Tradycyjnie Ojciec Jan Paweł Konobrodzki z Zakonu Benedyktynów w Tyńcu pobłogosławił opłatki. Rektor Prof. dr hab n. med. Wiesława Tracz oraz Kanclerz mgr Ewa Podobińska wyraziły podziękowanie wszystkim zebranym za całoroczną współpracę składając jednocześnie najlepsze życzenia na nadchodzący 2012 rok.

Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem.