Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Dnia 30 września Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła 16 – sty rok działalności a tym samym nowy rok akademicki 2017/2018. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kinie Kijów „Centrum” przy al. Krasińskiego 34.

Ceremonię rozpoczęcia nowego roku akademickiego uświetnili swoją obecnością znamienici goście. Byli to między innymi: Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk, Wicewojewoda Małopolski – Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Poseł na Sejm RP, były Prezydent miasta Krakowa- Józef Lassota, Poseł na Sejm RP- Bogdan Sonik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele krakowskich Uczelni Wyższych oraz delegaci placówek służby zdrowia współpracujących z KWSPZ.

Inaugurację otworzyło przemówienie Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego. Pan Rektor przywitał przybyłych gości, podsumował poprzedni rok akademicki, podkreślając osiągnięcia Uczelni. Nakreślił także wyzwania i wyznaczył cele dla społeczności akademickiej u progu nowego roku akademickiego. Rektor skierował słowa podziękowaniami do byłych rektorów KWSPZ.

Z okazji Jubileuszu 15- lecia Uczelni wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz statuetki najbardziej zasłużonym pracownikom oraz przedstawicielom firm, które od samego początku z pasją i zaangażowaniem wspierają Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło takich partnerów Uczelni jak: Janssen Cosmetics, Beauty In, Les Nouvelle Esthétique, Thalgo Poland.

Kulminacyjnym momentem tegorocznej Inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Przedstawiciele kierunków: Kosmetologia, Dietetyka i Fizjoterapia powtarzając za Panem Dziekanem dr inż. Mirosławem Pyszem słowa ślubowania dołączyli do grona studentów naszej Uczelni.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego zatytułowanego „Ekstremalne metamorfozy – zadania dla chirurgii plastycznej i kosmetologii”” wygłoszonego przez dr n. med. Kazimierza Cieślika.

Uroczystość Inauguracji była także okazją do nagrodzenia najlepszych tegorocznych absolwentów Uczelni. Dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe z rąk Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego oraz Dziekana dr inż. Mirosława Pysza odebrała piątka wyróżnionych absolwentów.

Rozstrzygnięty został również konkurs „Po wiedzę śmigaj rower wygrywaj” , rozlosowano dwanaście rowerów miejskich.

Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński zakończył Uroczystość Inauguracji, otwierając tym samym nowy rok akademicki 2017/2018. Uwieńczeniem ceremoniału inauguracyjnego było  odśpiewanie przez zgromadzonych Hymnu Państwowego.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście przeszli do holu Kina Kijów, by przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku kontynuować dyskusje oraz składać gratulacje Założycielom Uczelni życząc im kolejnych jubileuszy i sukcesów.

 

Fotorelacja z uroczystości