Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia

Za nami III Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia” organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym oraz Zakładem Higieny i Dietetyki UJ CM.

Zaprezentowali się w niej prelegenci z ośrodków akademickich z całej Polski – Łodzi, Lublina, Katowic, Warszawy, Krakowa, Nowego Sącza, ale także z Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie na Białorusi.

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom, przede wszystkim za wysoki poziom merytoryczny oraz ciekawą wymianę doświadczeń.

Jest to dla nas motywacja do organizacji kolejnej edycji konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy!