Po indeks śmigaj – tableta wygrywaj!

Oferta promocyjna rekrutacji 2012/2013:- do 10.08.2012 r.

  1. Opłata rekrutacyjna – „0 zł”
  2. Opłata za wyprawkę – obniżka 50 %
  3. Udział w losowaniu 15 tabletów

Kandydaci na studia licencjackie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy złożą dokumenty do 10 sierpnia 2012 r., mają obniżoną opłatę za wpisowe:

  • Dietetyka – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
  • Fizjoterapia – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
  • Kosmetologia – 200 zł (od 11.sierpnia br. 500 zł)
  • Turystyka i rekreacja – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)

Dodatkowo wśród kandydatów, którzy w terminie do 10 sierpnia br., złożą komplet wymaganych dokumentów i zakwalifikują się na I rok studiów zostaną rozlosowane tablety w ilości 15 sztuk.
Losowanie tabletów oraz ich wręczenie odbędzie się na uroczystości INAUGURACJI roku akademickiego 2012/2013 w dniu 29 września 2012 r, w kinie Kijów godz. 15.00.
Wszystkim Kandydatom przypominamy, że o przyjęciu na studia w KWSPZ decyduje kolejność zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów) – limit przyjęć jest ograniczony.

Oferujemy kierunki:
Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
– DIETETYKA
– FIZJOTERAPIA
– KOSMETOLOGIA
– TURYSTYKA I REKREACJA

Załączniki

  1. REGULAMIN promocji