Prestiżowe tytuły dla KWSPZ

Z satysfakcją informujemy, że Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia po raz kolejny przyznano tytuły „Wiarygodna Szkoła 2015” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2015” w ramach programu certyfikacji uczelni wyższych realizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Dodatkowo już po raz trzeci nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Dobra Uczelnia – Dobra Praca

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest niepublicznym uczelniom wyższym, które cechuje odpowiedzialność wobec otoczenia i które funkcjonują w zgodzie z prawem i dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania.

Program certyfikacji „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” skierowany jest do wszystkich uczelni w Polsce (zarówno publicznych, jak i niepublicznych). Celem programu jest popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Certyfikat przyznawany jest tym uczelniom, które podejmują działania zwiększające atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Działania takie podejmowane są przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia poprzez liczne dodatkowe szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe przyszłych absolwentów.

Organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” ma na celu uhonorowanie najprężniej działających uczelni, które przystąpiły do programu Wiarygodna Szkoła lub Dobra Uczelnia – Dobra Praca. Najważniejszym kryterium konkursu jest to, w jaki sposób szkoły wyższe zwiększają atrakcyjność swoich studentów oraz absolwentów na rynku pracy. Ponadto projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Wyróżnienie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” potwierdza pozycję Szkoły jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Dobra uczelnia 2015 Wiarygodna szkoła 2015

Programy certyfikacji Akademickiego Centrum Informacyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony polskich uczelni, a także są dobrze rozpoznawalnym znakiem jakości szkół wyższych wśród kolejnych roczników maturzystów.