Pozytywne zaopiniowanie wniosku KWSPZ o utworzenie kierunku: fizjoterapia SUM

Dnia 20 października 2016 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie o nadanie Wydziałowi Promocji Zdrowia uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „fizjoterapia” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

akredytacja