Pozytywna ocena kierunku Fizjoterapia

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę dla kierunku Fizjoterapia prowadzonego na Wydziale Promocji Zdrowia.

Opinia została wystawiona na podstawie raportu Zespołu Oceniającego.

Pozytywna opinia oznacza, że Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia posiada pełną bazę dydaktyczną, spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe (w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia) oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku Fizjoterapia. Poziom prowadzonego kształcenia w całości odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Informację o pozytywnej ocenie można znaleźć na stronie internetowej:

Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni, jako instytucji europejskich. (źródło: www.pka.edu.pl)