Strategiczne porozumienie o współpracy ze Szpitalem im. L. Rydygiera

13 września 2012 r. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. i Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie (KWSPZ) podpisały strategiczne porozumienie o współpracy, którego efektem jest zawarcie umowy barterowej realizującej długofalowy projekt szkoleniowy obejmujący rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników Szpitala – „Warsztaty kompetencji psychologicznych” w  zamian za organizację zajęć klinicznych dla słuchaczy KWSPZ w Krakowie.

Jednym z celów realizacji projektu barterowego jest doskonalenie umiejętności profesjonalnej obsługi Pacjenta, która w ostatnich latach zdominowała cele strategiczne Spółki, ukierunkowane na bezpieczeństwo i komfort Pacjenta. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie  sp. z o.o. jako wieloprofilowy i wysokospecjalistyczny podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w praktycznie wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych od wielu lat uczestniczy w przygotowywaniu słuchaczy krakowskich uczelni wyższych do wykonywania zawodów medycznych, w tym realizacji zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu ochrony zdrowia.

 

Szpital i Uczelnia (KWSPZ) sygnując porozumienie o współpracy podjęły kolejny krok w kierunku profesjonalnej obsługi Pacjenta, tworząc warunki zarówno do rozwoju kadr medycznych przygotowywanych do wykonywania zawodów medycznych, jak również rozwoju kompetencji pracowników Szpitala, będących gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług, ukierunkowanych na każdą grupę Pacjentów – mówi Wojciech Szafrański – Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Ta i inne inicjatywy powodują, iż Szpital rozwija swoje usługi także dla społeczności akademickiej. Dla wszystkich zainteresowanych studentów małopolskich Uczelni uruchomiono bezpłatną usługę „POZ Student”, umożliwiając tym samym korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Lekarza Rodzinnego, wszystkim zainteresowanym studentom.

Więcej informacji

Formalności związane z możliwością skorzystania z bezpłatnej poradni, a tym samym dostępem do zespołu lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów, opieki pielęgniarskiej, badań laboratoryjnych, okresowych, szczepień profilaktycznych oraz wysokiej klasy lekarzy specjalistów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., ograniczono do minimum. Zainteresowany student składa deklarację wyboru lekarza rodzinnego (bez konieczności rezygnacji z poprzedniej przychodni), aby już tego samego dnia zarejestrować się do Poradni, bez kolejek i oczekiwania na wizytę. Szczegółowych informacji można uzyskać pod specjalnie uruchomioną linią telefoniczną 12 646-85-31 oraz na stronie internetowej Szpitala www.rydygierkrakow.pl – zakładka „POZ Student”.

Szpital rozwijając swoją ofertę ukierunkowaną na potrzeby rynku, uruchomił także do dyspozycji Pacjentów, zainteresowanych odpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi „Biuro Obsługi Pacjenta Komercyjnego” pozostającego do dyspozycji mieszkańców Małopolski codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00 pod specjalnym numerem telefonu 12 646-86-49. Każdy zainteresowany Pacjent uzyska wyczerpującą informację na temat interesującej go usługi, profesjonalne wsparcie i opiekę medyczną gwarantującą komfort i bezpieczeństwo Pacjenta.