Porozumienie AWF – KWSPZ – możliwość transferu dla najlepszych studentów

Przypominamy wszystkim kandydatom na studia I stopnia, na kierunki Kosmetologia i Fizjoterapia o możliwości transferu (przeniesienia) – między uczelniami dla najlepszych studentów. Podpisane w 2015 roku porozumienie między Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia daje taką możliwość.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego na polu dydaktycznym już od kilkunastu lat, a podpisane porozumienie obejmuje realizację wspólnych przedsięwzięć zapewniających możliwość przepływu studentów pomiędzy obiema Uczelniami na kierunkach I stopnia w zakresie Kosmetologii i Fizjoterapii.