Po indeks śmigaj tableta wygrywaj

tablet-720x306

Oferta promocyjna REKRUTACJI 2014/2015 –  do 10 VIII 2014 r.

  1. Opłata rekrutacyjna – „0 zł”
  2. Opłata wpisowego – obniżka 50 %
  3. Udział w losowaniu 15 tabletów Samsung Galaxy Tab3

Kandydaci na studia I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy złożą dokumenty do 10 sierpnia 2013 r., mają obniżoną opłatę za wpisowe:

  • Dietetyka – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
  • Fizjoterapia – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
  • Kosmetologia – 200 zł (od 11.sierpnia br. 500 zł)

Dodatkowo wśród kandydatów, którzy w terminie do 10 sierpnia br., złożą komplet wymaganych dokumentów i zakwalifikują się na I rok studiów zostaną rozlosowane tablety w ilości 15 sztuk.
Losowanie tabletów oraz ich wręczenie odbędzie się na uroczystości INAUGURACJI roku akademickiego 2015/2015, która odbędzie się 27 września 2013 roku., o godz. 15.00 w Kijów Centrum, Kraków Al. Krasińskiego 34 .
Wszystkim Kandydatom przypominamy, że  limit przyjęć jest ograniczony.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu