Po indeks śmigaj – laptopa wygrywaj!

konkurs_laptop

 

Oferta promocyjna rekrutacji 2016/2017 –  do 10 sierpnia 2016 r. – dla kandydatów na studia I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Opłata rekrutacyjna – „0 zł”
 • Opłata wpisowego – obniżka 50 %
 • Udział w losowaniu  jednego z 5 laptopów DELL.

Kandydaci na studia I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy złożą dokumenty do 10 sierpnia 2016 r., mają obniżoną opłatę za wpisowe:

 • Dietetyka – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
 • Fizjoterapia – 100 zł (od 11.sierpnia br. 200 zł)
 • Kosmetologia – 200 zł (od 11.sierpnia br. 500 zł)

Dodatkowo wśród kandydatów, którzy w terminie do 10 sierpnia br., złożą komplet wymaganych dokumentów i zakwalifikują się na I rok studiów zostaną rozlosowane LAPTOPY  DELL w ilości 5 sztuk.

Warunkiem udziału w losowaniu jest:

 1. Złożenie w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 10 sierpnia 2016 r., dokumentów związanych z rekrutacją na studia licencjackie;
 2. Wniesienie opłaty wpisowej, w wysokości promocyjnej do 10 VIII 2016 r:
  1. Dietetyka – 100 zł
  2. Fizjoterapia – 100 zł
  3. Kosmetologia – 200 zł
 3. Wniesienie opłaty za pierwszy miesiąc studiów do dnia w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 15 września 2016 r.:
  1. Dietetyka – 480 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  2. Fizjoterapia – 550 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  3. Kosmetologia – 550 zł (studia stacjonarne) lub 500 zł (studia niestacjonarne)

Opłaty przewidziane wyżej należy wnosić w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy Uczelni nr: 05 1020 2906 0000 1902 0168 5809

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.

Wśród osób, które spełnią warunki określone wyżej, zostanie rozlosowanych 5 sztuk LAPTOPÓW.

Losowanie Laptopów oraz ich wręczenie będzie miało miejsce na uroczystości INAUGURACJI Roku Akademickiego 2016/2017 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Odbiór wylosowanego LAPTOPU – osobiście podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/17 za okazaniem dowodu osobistego.

Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość pieniężną.

Zarządzenie wraz z regulaminem znajduje się w załączniku poniżej. Losowanie LAPTOPÓW oraz ich wręczenie odbędzie się na uroczystości INAUGURACJI roku akademickiego 2016/2017. Wszystkim Kandydatom przypominamy, że  limit przyjęć jest ograniczony.

Oferowane kierunki studiów: