Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, zapraszają na konferencję: “Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 października 2017 r. na adres mailowy: a.jakubowska@kwspz.pl

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!