Konferencja Naukowa “Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku” z okazji 10 – lecia KWSPZ

Konferencja Naukowa “Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku” z okazji 10 – lecia działalności Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Z okazji Jubileuszu Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zorganizowała Konferencję Naukową w dniach 20-21 kwietnia 2012 r., nad którą patronat honorowy objął Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Konferencja jest okazją do przedstawienia referatów i komunikatów naukowych oraz wymiany myśli naukowej pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele nauki i praktyki. Do wygłoszenia referatów  w drugim dniu konferencji zgłosiło się 60 prelegentów.

Zagadnienia omawiane w pierwszej  sekcji koncentrują się na aspektach jakości żywności i preferowanych zachowaniach zdrowotnych.

Druga z sekcji poświęcona będzie zagadnieniom z zakresu kosmetologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na efektywność działania produktów kosmetycznych.

W sekcji  fizjoterapii będzie można zapoznać się z innowacyjnymi metodami i zachowaniami prozdrowotnymi kształtującymi  sprawność psychofizyczną w różnych okresach życia.

Czwarta sekcja a zarazem przedostania ukierunkowana będzie na szeroki zakres zagadnień z obszaru turystyki i rekreacji, SPA & WELLNESS.

Sekcja promocji zdrowia będzie  sekcją zamykającą obrady konferencyjne.

Więcej informacji

Z tej okazji zapraszamy  serdecznie wszystkich pracowników oraz studentów jak również osoby zainteresowane do uczestnictwa w obchodach Jubileuszu oraz Konferencji Naukowej.