Nowy Rok Akademicki rozpoczęty

Władze Uczelni, pracownicy naukowi, zaproszeni goście oraz licznie przybyli studenci 29 września 2013 r., powitali Rok Akademicki 2013/2014 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kijów Centrum przy Al. Krasińskiego. W ten sposób uczelnia rozpoczęła swój 12 rok funkcjonowania.

Uroczystość Inauguracji uświetnili swą obecnością znakomici goście między innymi: Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Marcińska, Wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji – Ewa Kierzkowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogusław Sonik, Wicewojewoda Małopolski – Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Minister Zdrowia poprzednich kadencji, a obecnie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla – dr Andrzej Kosiniak Kamysz, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Klimek,  prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, była Rektor KWSPZ – dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, Prezes Fundacji „Pokonaj Raka” – Katarzyna Gulczyńska, Dyrektorzy Szpitali, Prezesi i Przedstawiciele renomowanych firm kosmetycznych oraz Przyjaciele naszej Uczelni, Pracownicy oraz Studenci.

Uroczystość rozpoczęła swoim przemówieniem Pani Rektor KWSPZ prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz. Podsumowała dokonania uczelni w ubiegłym roku akademickim zwracając szczególną uwagę na prężną działalność naukową studentów zaangażowanych w studenckich Kołach Naukowych. Wyniki ich pracy zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez KWSPZ.

Życzenia na nowy Rok Akademicki dla wszystkich studentów i pracowników KWSPZ przesłał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego list odczytała Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Marcińska. Minister zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowe wyniki badania losów absolwentów KWSPZ, które wskazują, że wykształcenie otrzymywane na naszej uczelni daje wysokie gwarancje zdobycia dobrej pracy na niełatwym rynku i pomimo ogólnoświatowego kryzysu.

W następnej kolejności zabrali głos:  Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogusław Sonik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Minister Zdrowia poprzednich kadencji, obecnie Dyrektor Szpitala im. Józefa Dietla – dr Andrzej Kosiniak-Kamysz oraz Prezes Fundacji “Pokonaj raka” – Katarzyna Gulczyńska. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i jej oferty edukacyjnej dla regionu i kraju. Gruntowne wykształcenie w nowoczesnych dziedzinach jest ważne nie tylko dla samych absolwentów w kontekście ich drogi zawodowej, ale także dla przyszłości Krakowa i Małopolski.

 


Kanclerz i współzałożyciel KWSPZ mgr Ewa Podobińska w swoim przemówieniu podkreśliła starania władz uczelni o poszerzanie oferty edukacyjnej związanej z promocją zdrowia o nowe kierunki, których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Jest z tym związane stałe doposażanie uczelni w najnowszy sprzęt i rozwój infrastruktury.

 

Podczas immatrykulacji studenci pierwszego roku złożyli tradycyjne ślubowanie, a chwilę  później wysłuchali swojego pierwszego wykładu akademickiego, wygłoszonego przez prof. dr hab. n med. Janusza Otfinowskiego  pod tytułem „Postępy ortopedii w leczeniu chorób stawów”.

Inauguracja była również okazją do wręczenia w obecności zaproszonych gości oraz przyszłych studentów dyplomów oraz nagród dla najlepszych absolwentów w roku 2012/13.

Nagrody ufundowały renomowane Firmy Kosmetyczne: Janssen Cosmetics, Thalgo, Yasumi, Depilev, Organica, Bielenda, Ziaja, Gosh oraz  Farmona.

Uroczystość zakończyła się rozstrzygnięciem dwóch konkursów. Pierwszy z nich pod nazwą „Po indeks śmigaj, TABLETA wygrywaj” był skierowany do studentów I roku KWSPZ. Losowania 15 sztuk tabletów dokonała Kanclerz mgr Ewa Podobińska – współzałożyciel Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

W drugim wakacyjnym konkursie fotograficznym zostały nagrodzone dwa zdjęcia. Autorkami pierwszego z nich są Natalia Maśnik i Ewelina Grzesikowska, które wygrały iPada mini. Drugie miejsce zajęło zdjęcie Justyny Baster nagrodzonej cyfrowym aparatem fotograficznym.

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza na Inaugurację Roku Akademickiego Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia