Nowy rok akademicki rozpoczęty!

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 26 września 2015 r., zainaugurowała nowy Rok Akademicki 2015/16 . To już 14 rok istnienia Uczelni. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kijów Centrum przy Al. Krasińskiego.

DSC_0793inauguracja_kwspz_2015

Uroczystość Inauguracji uświetnili swą obecnością znakomici goście między innymi: Poseł na Sejm Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Przedstawiciele władz samorządowych, Przedstawiciele władz Szpitali i Placówek Medycznych oraz pracowników Służby Zdrowia z którymi Uczelnia ściśle współpracuje przy realizacji procesu dydaktycznego, Przedstawiciele renomowanych firm kosmetycznych, Pracownicy Uczelni, Absolwenci i Studenci KWSPZ.

Uroczystość Inauguracji otworzył swoim przemówieniem nowo powołany Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia dr hab. n med., prof. KWSPZ Piotr Kopiński, który w swoim przemówieniu przywitał zgromadzonych a szczególnie poprzednią Panią Rektor Prof. dr hab. n. med. Wiesławę Tracz i w tym miejscu serdecznie Jej podziękował za lata pracy i serce oddane Uczelni.

DSC_0764inauguracja_kwspz_2015

Inauguracja była okazją do podkreślenia ostatnich osiągnięć Uczelni tym bardziej, że liczba studentów pomimo pogłębiającego się niżu demograficznego jak również ciągłe poszerzanie oferty dydaktycznej a szczególnie uruchomienie II stopnia Kosmetologii i Dietetyki niewątpliwie świadczy o rozwoju Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz o zaufaniu studentów i społeczeństwa, co w swoich przemówieniach podkreślali znakomici goście. Szczególne życzenia sukcesów i satysfakcji w doskonaleniu procesu kształcenia i budowania nowoczesnego szkolnictwa wyższego na ręce Pana Rektora przesłał w formie listu gratulacyjnego Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

List gratulacyjny

list gratulacyjny

Podczas immatrykulacji ślubowanie studentów pierwszego roku odebrała Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia dr Małgorzata Kwaśniak i wspólnie z Rektorem Profesorem Piotrem Kopińskim wręczyli listy immatrykulacyjne wybranym dziesięciu studentom.

W tym podniosłym dniu nowoprzyjęci studenci wysłuchali swojego pierwszego wykładu akademickiego na temat „Medycyna jest humanitarna. Miejsce dla każdego z nas?”, wygłoszonego przez dr hab. n med. Piotra Kopińskiego – wybitnego specjalisty z dziedziny patofizjologii a co ważne uczestnika wielu misji humanitarno – medycznych między innymi w Jugosławii, Czeczenii, Albanii i na Ukrainie. Po wykładzie inauguracyjnym ciepłe słowa do studentów skierowała również Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Justyna Hurlak.

Inauguracja była również okazją do wręczenia w obecności zaproszonych gości oraz przyszłych studentów dyplomów oraz nagród dla najlepszych absolwentów w roku 2014/15. Nagrody ufundowały między innymi renomowane Firmy Kosmetyczne: Janssen Cosmetics, Thalgo, Yasumi, Depilev, Sesderma, Bielenda, Farmona, QMS, Ziaja oraz czasopismo Les Nouvelles Esthetiques, którego to naczelna redaktor Ilona Kurczaba w pierwszej kolejności wręczając bukiet 13 róż podziękowała Pani Kanclerz, Współzałożycielowi Uczelni mgr Ewie Podobińskiej za 13 lat owocnej współpracy a następnie wręczyła wyróżnionym prenumeratę roczną czasopisma.

Uroczystość zakończyła się rozstrzygnięciem dwóch konkursów: dla studentów I roku KWSPZ 15 tabletów w konkursie „Po indeks śmigaj TABLETA wygrywaj” oraz 10 vocherów na bezpłatny pierwszy miesiąc studiów dla pozostałych studentów – losowania dokonała Kanclerz mgr Ewa Podobińska – współzałożyciel Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Rektor Uczelni Profesor Piotr Kopiński zakończył uroczystość słowami:

Serdecznie dziękuję Założycielom KWSPZ, Wysokiemu Senatowi, wszystkim współpracownikom, Administracji Uczelni, Samorządowi Studenckiemu za rok owocnej współpracy. Życzę wszystkim Państwu realizacji zamierzeń, sukcesów w pracy naukowo-dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym. „Pozwólcie Państwo, że na zakończenie naszej uroczystości raz jeszcze złożę wszystkim gorące podziękowania za dotychczasowy trud i wysiłek. Z całego serca u progu nowego roku akademickiego życzę Założycielom Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Szanownym Współpracownikom i Drogiej Braci studenckiej sukcesów i szczęścia.

OTWIERAM ROK AKADEMICKI 2015/2016 I OBY BYŁ DOBRY, SZCZĘŚLIWY I POMYŚLNY. QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT.

Fotorelacja z uroczystości