Nowy rok akademicki rozpoczęty!

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 27 września 2014 r., zainaugurowała nowy Rok Akademicki 2014/15 . To już 13 rok istnienia Uczelni. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kijów Centrum przy Al. Krasińskiego.

Uroczystość Inauguracji uświetnili swą obecnością znakomici goście między innymi: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Marcińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogusław Sonik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Przedstawiciele władz samorządowych, Przedstawiciele władz Szpitali i Placówek Medycznych oraz pracowników Służby Zdrowia z którymi Uczelnia ściśle współpracuje przy realizacji procesu dydaktycznego, Przedstawiciele renomowanych firm kosmetycznych, Pracownicy uczelni, Absolwenci i Studenci KWSPZ.

Uroczystość Inauguracji otworzyła swoim przemówieniem Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz.

Inauguracja była okazją do podkreślenia ostatnich osiągnięć Uczelni tym bardziej, że liczba studentów pomimo pogłębiającego się niżu demograficznego, niewątpliwie świadczy o rozwoju Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz o zaufaniu studentów i społeczeństwa, co w swoich przemówieniach podkreślali Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Marcińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogusław Sonik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak

Uroczystość Inauguracji była w szczególności okazją do podziękowania pracownikom i studentom za kolejny rok owocnej współpracy.

„… Systematyczne doposażanie bazy dydaktycznej  w najnowocześniejszy sprzęt, współpraca z najlepszą kadrą naukową, praktyki studenckie w uznanych ośrodkach medycznych, ….mają ogromne znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia. Na  pewno  naszym  dużym  atutem  (i  tu  chylę czoła) jest  wspaniała  kadra  naukowa,  bo  to  jej  nasi  absolwenci  zawdzięczają  możliwość  opuszczenia KWSPZ  z  wiedzą, która  wyróżnia  ich   na  rynku  pracy ..” w swoim przemówieniu podkreśliła Kanclerz i jednocześnie współzałożyciel KWSPZ mgr Ewa Podobińska.

Podczas immatrykulacji ślubowanie studentów pierwszego roku odebrała Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia dr Małgorzata Kwaśniak.

W tym podniosłym dniu nowoprzyjęci studenci wysłuchali swojego pierwszego wykładu akademickiego na temat „Leczyć czy edukować”, wygłoszonego przez Prof. dr hab. n med. Leszka Kołodziejskiego – wybitnego specjalistę chirurgii ogólnej, onkologicznej, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej w województwie małopolskim.

Po wykładzie Profesora L. Kołodziejskiego ciepłe słowa do studentów skierowały również Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Justyna Hurlak oraz jedna z wyróżnionych Absolwentek kierunku Kosmetologii Dagmara Nowak.

Inauguracja była również okazją do wręczenia w obecności zaproszonych gości oraz przyszłych studentów dyplomów oraz nagród dla najlepszych absolwentów w roku 2014. Nagrody ufundowały między innymi renomowane Firmy Kosmetyczne: Janssen Cosmetics, Thalgo, Yasumi, Depilev, Organica, , Bielenda, Farmona oraz Ziaja.

Uroczystość zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu dla studentów I roku KWSPZ „Po indeks śmigaj TABLETA wygrywaj”. Losowania 15 sztuk tabletów dokonała Kanclerz mgr Ewa Podobińska – współzałożyciel Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Rektor Uczelni prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz zakończyła uroczystość słowami:

„Pozwólcie Państwo, że na zakończenie naszej uroczystości raz jeszcze złożę wszystkim gorące podziękowania za dotychczasowy trud i wysiłek. Z całego serca u progu nowego roku akademickiego życzę Założycielom Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Szanownym Współpracownikom i Drogiej Braci studenckiej sukcesów i szczęścia.

OTWIERAM ROK AKADEMICKI 2014/2015 I OBY BYŁ DOBRY, SZCZĘŚLIWY I POMYŚLNY.

Ouod bonum felix faustum fortunatumque sit!!!”

Zdjęcia – Adam Maniura