Nowy program komputerowy dla studentów Dietetyki

Kolejnym etapem rozwoju bazy dydaktycznej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia dla studentów kierunku Dietetyki po doskonale wyposażonej Pracowni Technologii Żywności jest stworzenie nowego programu komputerowego do obliczania wartości odżywczej racji pokarmowej.

Ta nowoczesna aplikacja, posłuży studentom kierunku Dietetyki do planowania żywienia oraz oceny sposobu żywienia zarówno osób indywidualnych jak i grup ludności z uwzględnieniem najnowszych zaleceń w tym zakresie.

Program oparty został na tabelach składu i wartości odżywczej żywności wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz najnowszych normach żywienia człowieka z 2012r.

Aplikacja będzie dostępna od nowego roku akademickiego 2013/2014 dla wszystkich studentów KWSPZ w pracowni komputerowej i niewątpliwie uatrakcyjni zajęcia, na których studenci planują żywienie, obliczają ilość składników w diecie oraz oceniają prawidłowość żywienia wybranych grup ludności.