Nagrody pieniężne dla absolwentów studiów magisterskich

Szanowni PRZYSZLI ABSOLWENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH, z radością informujemy, że dzięki współpracy pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia, Naszym NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM studiów magisterskich na kierunku: FIZJOTERAPIA, DIETETYKA, KOSMETOLOGIA udało się przygotować nagrody pieniężne.

W tym celu Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna zobowiązało się do przekazania jeden raz w każdym roku akademickim (rozpoczynając od studentów którzy kończą studia w roku akademickim 2018/2019) darowizny środków finansowych w kwocie po 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych netto na rzecz absolwenta, który uzyska najwyższą średnią ocen.

Środki finansowe, o których mowa będą przekazane przez INTER Polska bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzonego absolwenta, w terminie do 30 dni roboczych od daty uroczystości wręczenia nagród.

UWAGA!!!!!
Wyróżnionych studentów władze uczelni poinformują oficjalnym listem gratulacyjnym.
Najbliższe rozdanie nagród już 29 września 2019 podczas inauguracji.

Życzymy Wszystkim owocnych wyników w nauce